Idrotta som ung

Viktigt med idrott i skolan

En debatt som på senare år blivit allt större är debatten kring vikten av att unga rör på sig. Genom idrottslektionerna får fler upp ögonen för att gå på en sport. Idrottslektionerna i skolan är även bra för de barn som annars inte rör på sig och som automatiskt sätter sig vid datorn när de kommer hem från skolan. Att röra på sig i ung ålder är viktigt då det är grunden för hur ens kropp kommer att må som äldre.

Mer idrott i skolan

Regeringen beslutade under 2018 att det skulle införas mer idrott i ungas utbildning, vilket innebär att fler timmar under skolveckan skulle ägnas åt detta. Totalt skulle ytterligare 100 timmar per läsår gå till idrott i skolorna. Det finns dock de skolor som har haft problem med att leva upp till denna vision då det finns en brist på behöriga lärare som skulle kunna hålla i de extra idrottslektionerna. Dock menar regeringen att det måste lösas eftersom det är så pass viktigt med daglig fysisk aktivitet i ung ålder.

Fysisk aktivitet dagligen är något som förespråkas, likaså mindre skärmtid för de minsta barnen. Samtidigt implementeras det fler digitala lösningar i utbildningarna för barn i ung ålder vilket kan ge motsatt effekt. Mer skärmtid under skoltiden kan påverka barnen negativt, speciellt de barn som inte rör på sig efter skoltid.

Dyrt med aktiviteter

Det är dock inte alla som har råd med att gå på en fysisk aktivitet, eftersom de lever i ett hushåll med snäv ekonomi och detta gör det svårare för dem att delta i fysiska sociala aktiviteter efter skoltid. Detta har gjort att idrottslektionerna i skolan blivit ännu viktigare. Inte bara för att barnen ska få röra på sig men även för att de ska få möjlighet att testa på olika sporter.

Ovan nämnda är något som många idrottsklubbar börjat reagera och reflektera över. Detta har i sin tur inneburit att fler och fler idrottsföreningar erbjuder sina medlemmar att låna material för att delta i aktiviteten. Det kan exempelvis vara att barnen kan låna ett par fotbollsskor av föreningen. Det finns även de idrottsklubbar som erbjuder gratis prova på veckor, vilket gör det möjligt för barn att testa på olika typer av sporter.

Fysisk aktivitet på raster i skolan

Dock sker det även en hel del fysisk aktivitet på rasterna i skolan, detta på grund av att många av barnen väljer att exempelvis spela fotboll eller basket. Ovan nämndes att det blivit allt vanligare med digitalisering i skolan, men det har även blivit vanligare i barnens privatliv utanför skolan. Således äger många ungdomar idag en smartphone, såsom en iPhone. Detta gör i sin tur att det har blivit vanligt för ungdomarna att ha med sig sin iPhone till skolan. Denna kan dock bli väldigt utsatt, speciellt på rasterna, då ungdomarna rör på sig och spelar fotboll. En fotboll kan enkelt träffa telefonen och den kan enkelt ramla ut ur fickan. Således är det viktigt att använda sig av skärmskydd till exempelvis till sin iphone 7 för att skydda glaset från att spricka om olyckan är framme.

bard