Ridning som idrott

Tävlingar inom hästsport

Inom hästsporten kan man tävla i flera olika grenar. Det alla tävlande har gemensamt är att alla, oavsett kön, ålder, hudfärg med mera tävlar på precis samma villkor. De allra flesta tävlingar är dock uppdelade i olika klasser. Detta för att man ska kunna vara med oavsett hur stor erfarenhet man har. I vissa klasser är hindren kanske bara 50 centimeter höga, medan de i andra är långt över en meter höga. Vem som helst får dock anmäla sig till klasserna. Under de senare åren har det också börjat bli populärt med så kallade pay and jumps och pay and rides. I dessa klasser är det däremot inte fråga om en riktig tävling. Man betalar istället en viss summa på för att starta på en valfri höjd. Om man hoppar banan felfritt kan man köpa en rosett om man vill. I pay and ride rider man ett dressyrprogram och man får en bedömning, precis som i en vanlig dressyrtävling. Man får dock inga placeringar utan endast en betygsprocent skriven på sitt protokoll tillsammans med ett par kommentarer. Även här kan man köpa rosetter om man så önskar.

bard