Ridning som idrott

Idrott en social kompetens

Att redan i unga år börja med en idrott utvecklar förmågan att kunna samarbeta med andra. Den största behållningen från att vara aktiv som ung i en idrottsförening, är sällan de idrottsliga framgångarna i sig, utan hur man utvecklats som människa på vägen dit.

Social kompetens

Idrott är ett universellt språk och förenar ungdomar lika mycket som ett klädesmärke som levis eller populära serier på Netflix. Det är viktigt att få känna sig höra hemma i en grupp och att tillsammans med andra uppleva både mot- och medgång, vilket utvecklar den sociala förmågan. En hög [social kompetens:https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kompetens ] inbegriper förmågan att kunna samspela med andra personer och fungera i olika sociala situationer på ett bra sätt. Det har sällan att göra med att bara vara pratglad, utan handlar snarare om att vara bra på att kommunicera och läsa av andra. Inom de flesta lagidrotter är det viktigt att både kunna kommunicera med sina medspelare men även kunna läsa av sina motspelare. Därför blir aktiva personer duktiga på just de färdigheter som är själva grunden också för social kompetens.

Allt viktigare i arbetslivet

Det blir allt viktigare i arbetslivet att kunna kommunicera bra med sina kollegor och det ses som en stor merit att inneha just den här kompetensen. Att investera flera år inom idrotten kan alltså löna sig ekonomiskt även om proffskarriären uteblir. Man kan med andra ord ändå sluta som en vinnare. I dagens samhälle sker allt mer av vårat liv i den digitala världen och att som motvikt mot detta, utöva en idrott där man just måste kommunicera med kroppsspråket och även anpassa sig fysiskt efter andra, kan vara till stor nytta för att få harmoni och balans i sitt liv.

Idrott handlar om mer än tävling

Det kan även vara en fördel för unga att lära sig ta hand om exempelvis sin utrustning och lära sig planera några dagar framåt, för att växa som personer och ta hand om sig själva redan från tidig ålder. Det är alltid bra om miljön för unga som idrottar är trygg och tillåter alla att utvecklas i sin egen takt, även om det finns ett utrymme för de som vill satsa lite mer. Många som varit aktiva i unga år, blir själva tränare eller hjälper till på andra sätt inom idrotten och försöker på det viset ” ge tillbaka” lite av allt som man fått av idrotten under uppväxtåren. Ofta lyfts prestationer och framgångar fram lite väl mycket när unga tävlar, och man glömmer lätt bort att idrott i grunden handlar om så mycket mer än att bara vinna en pokal eller stå i rampljuset när målen är uppnådda. Kanske det viktigaste i en idrottskarriär är vad man gör av all den kunskap man fått, när idrottskarriären är över.

bard