Ridning som idrott

Fakta om ridning

Många har uppfattningen att ridning inte är en speciellt stor sport och idrott. Det många inte vet är att ridning är hobby, yrke och fritid för mer än en halv till en miljon svenskar. Det är faktiskt så att ridning är den näst största ungdomsidrotten i Sverige. Det är bara fotbollen som är större. Ridningen är också den idrott som ökar allra mest med ålder. När det gäller kvinnor mellan 7-70 år är, efter gymnastik, ridning den idrott som lockar till flest träningstillfällen och tävlingar varje år. Detta är relativt imponerande med tanke på att ridning inte överhuvudtaget sägs vara en idrott.

Den ridning som sker på ridskolorna står för över åtta miljoner ridtimmar varje år. Det är närmare 22 000 ridtimmar varje dag fördelat på ungefär 500 olika ridskolor. Men hur ser det ut med funktionsnedsättningar? Jo, mer än hälften av alla ridskolor erbjuder också ridlektioner för funktionshindrade och rullstolsburna. Hur många andra idrotter lyckas med detta? När det gäller könsuppdelning är ridning också den enda sport där kvinnor och män tävlar på precis samma villkor. Samma sak gäller för flickor och pojkar.

När det gäller personal läggs stora resurser på detta. Varje år ordnas flera utbildningar både för ideella ledare, och även för ridlärare. Det gör att man som ryttare kan känna sig säker på att det alltid finns utbildad personal eller ledare som kan hjälpa till. Det är dock inte bara vuxna och myndiga personer som är med och hjälper till. Även barn- och ungdomsledare utbildas och dessa är ofta mellan 10-16 år gamla. De kan vara ett mycket värdefullt stöd för mindre barn och ungdomar som ofta har lättare att kontakta människor i sin egen ålder.

bard