Skador inom idrott

En skadebenägen idrott

Ridning är tyvärr en mycket skadebenägen idrott. Det betyder att många utövare skadas varje år. Ibland är skadorna allvarliga, och ibland mindre allvarliga. Många tror att det bara är vid avramlingar man skadas men så är inte riktigt fallet.

En häst är ett flyktdjur och flyr hellre än slåss om den kan. Om hästen blir rädd och sitter fast kommer den dock att både sparka och bitas för att göra sig fri. Om en människa hamnar i vägen kan allvarliga skador uppstå. En hästspark gör riktigt ont och om den träffar fel kan den till och med vara livshotande. Även ett hästbett gör ont, men det blir sällan farligt. Dock kan det behöva sys om bettet blir djupt.

De allra allvarligaste olyckorna och skadorna sker dock när man ramlar av en häst. Ofta går fallet bra, men en olycklig landning, ett tramp av hästen eller liknande kan gå riktigt illa. Det kan också vara så pass illa att hela hästen går omkull. Som ryttare hamnar man lätt i kläm om man inte slungas iväg. En häst som landar på ryttarens ben kan skapa riktigt allvarliga skador på ben och mjukdelar.

bard