Skador inom idrott

Behandla skador på plats

När det inträffar en skada eller olycka inom idrotten kan man i många fall göra mycket för att behandla skadan så gott det går redan på plats. Beroende på vad som inträffat kan man agera på lite olika sätt.

Sårskador

Om en person får en sårskada kan man behandla den på lite olika sätt beroende på hur såret ser ut. Om det är ett skrubbsår räcker det ofta med att tvätta såret. Om det inte är så stort eller sitter illa till är det ofta bra om man kan låta det läka utan plåster. Om såret är djupare behöver det tvättas och om det blöder mycket är det bra att lägga tryck på såret. Antingen kan man själv trycka kompresser mot såret, eller så kan man binda en elastisk linda runt såret med tryck. På så sätt avstannar blödningen. Ofta är det bra att ha såret bandagerat tills dess att man kan få hjälp.

Stukningar

Vid en stukning är det allra viktigast att den drabbade kroppsdelen hålls i högläge. Ett tryckförband bör läggas på kroppsdelen så snart som möjligt efter olyckan. Detta förband bör läggas så hårt som möjligt, men endast under ett par minuter. Efter ungefär 2-5 minuter bör man linda av kroppsdelen, och sedan linda kroppsdelen löst igen. Genom denna behandling kan man både lindra smärta och dessutom kan man minska eventuell efterkommande svullnad.

Fallolyckor

Vid en fallolycka är det viktigt att vara försiktig. Om personen reser sig upp själv kan man ta det lugnt. Man bör dock kontrollera om personen har ont någonstans. Om personen inte reser sig bör man kontakta sjukvård direkt och ringa ambulans. Man bör absolut inte lyfta personen utan istället få denne att ligga så stilla som möjligt. Om personen har ont i nacken, eller inte har känsel i vissa kroppsdelar bör man med en gång försöka hålla nacken så stabil som möjligt och vara noga med att berätta för ambulanspersonalen att man misstänker en nackskada.

Huvudskador

Om en person får ett sår, eller annan skada, i huvudet kan det behandlas på olika sätt. Ofta blöder såren mycket och de kan behöva bandageras. Om personen skadat huvudet bör denne ta det lugnt ett tag så att man kan se hur denne verkar må. Om personen känner sig yr, kräks eller inte verkar vara sig själv bör man kontakta sjukvård direkt. Det kan ha blivit en allvarlig hjärnskakning eller liknande.

bard