Idrotta som ung

Att undvika skador

Inom idrott bör man räkna med att skador uppkommer. Oavsett hur försiktig man är kan det hända saker. Det är inte alltid det man gör själv som orsakar en skada eller olycka, det kan också vara så att någon annan orsakar det som sker.

Uppvärmning

En sak man kan göra inom idrott för att undvika skador är att värma upp ordentligt innan man börjar träna. Detta gäller generellt sett inom alla sporter, oavsett vad man tränar. Det finns flera olika sätt att värma upp på. Vissa går en promenad, andra gör olika kroppsrörelser, åter andra stretchar. Vissa gör en kombination av alla dessa olika saker. Det viktiga är att kroppen får komma igång i lite lugnt tempo så att muskler och leder uppfattar att det är dags att röra på sig.

Var i rätt form

Om man inte har utövat sin sport på länge bör man inte ge sig på att träna hårt det första man gör. Man bör alltid se till att ha rätt grundform för att kunna utföra sin idrott innan man börjar träna frekvent eller göra svårare övningar.

Använd den skyddsutrustning som finns

Inom många idrotter och sporter finns det olika varianter av skyddsutrustning. Om dessa används kan man ofta förhindra skador som orsakas av en olycka. Inom många sporter finns till exempel munskydd som skyddar tänderna. Inom ridning finns hjälmar och säkerhetsvästar. Dessa skyddar mycket väl mot huvudskador och mot skador på överkroppen.

Ha rätt kläder

Inom många idrotter förespråkas vikten av att använda rätt kläder. Detta är inte bara för att lag med mera ska se enhetligt ut, utan det är också en säkerhetsaspekt. När det gäller hästsporten kan ett par bra skor förhindra att man fastnar och släpas efter hästen och inom fotboll kan borttagandet av en halsduk leda till att mn inte dras bakåt om någon råkar ta tag i halsduken.

Undvik att idrotta vid trötthet eller annan påverkan

Om man är mycket trött eller inte känner att man kan koncentrera sig bör man inte heller idrotta. Man kan ta en mindre promenad, men man bör inte ge sig in i tuff träning. När man är trött kan man börja träna ansvarslöst och då är det mycket lätt att drabbas av olika idrottsskador på grund av att man inte orkar värma upp ordentligt och liknande.

Om man är påverkad av alkohol eller om man har tagit några droger bör man absolut inte idrotta. I detta tillstånd kan man vara en fara både för sig själv och andra som idrottar. Det är bättre att nyktra till innan man ger sig på att sporta. Många gånger kan man också må bättre om man börjar idrotta när man känner av abstinensbesvär eller liknande.

bard