• Idrotta som ung

    Idrotten ger gemenskap

    I dag kan man emellanåt se att barn är ensamma och utanför gemenskapen i skolan och på andra platser. Många barn går hem från skolan och sitter ensamm

  • Idrotta som ung

    Vinster och förluster

    Inom idrott får barn uppleva både vinst och förlust. Man kan inte alltid räkna med att vinna, utan man måste som barn också veta att förlusten kommer